× Browse Music Artists Videos Lyrics Genres News Playlists

Kura Lyrics - Driller

 Intro

Ah Driller Driller tingdis tingdis tingdis

Yo it is ah BIGSOUND record ah Dani pro pin de beat deya

                      CHORUS

Kura kura amama kuraaa Aaaa

Kura kura anyadwe kuraaaa Aaaaa

Ineno alak ikin piny ineno alaki alak ayenyo kwoooo

Pe anino iwo pe anino iwor atute ayenyo kwoooo oh. X2

                      VERSE 1

Baibe ,yo my only princess (eh eh eh eh) 

If you give me sweetness

I will give you love no nonsense baibe

If you give me sweetness

I will give you love no nonsense baibe 

Lapal cwinyaa Ahhhh

 Yinn aye lek ma an aleko jwii, 

Amami weee! Amami kura, 

Pwod atye iyooo acok ka Oooo 

Ce gwok ikare logo aok atura kuraaaaaa. 

                     CHORUS

Kura kura amama kuraaa Aaaa

Kura kura anyadwe kuraaaa Aaaaa

Ineno alak ikin piny ineno alaki alak ayenyo kwoooo

Pe anino iwo pe anino iwor atute ayenyo kwoooo oh. X2

                     VERSE 2

Angeyo ni atye iboo piny 

Latoona atye kwedi icwiny

Pe ibed ki gung cwiny latoona atye kwedi icwiny 

Inino nyom wabi wero,wabimyelo  

Aumama (Yei)  Aumama

Aumama Aumama Aumama Aumama (Amami Wee!) 

Aumama Aumama Auma Aumama

Aumama Aumama Aumama Aumama

Aumama Aumama Aumama Aumama

                      CHORUS

Kura kura amama kuraaa Aaaa

Kura kura anyadwe kuraaaa Aaaaa

Ineno alak ikin piny ineno alaki alak ayenyo kwoooo

Pe anino iwo pe anino iwor atute ayenyo kwooo oh.X2

More Lyrics ...