× Browse Music Artists Videos Lyrics Genres News Playlists

So Beautiful Lyrics - Xerox

[Intro] 

Niiwe Maama [Maama] 

Gwenendha 

[Ooooooooooh] 

Kano akemba nkakughaire 

[Verse 1] 

Mubenenda.... 

Mubutuufu Oli namba ndala Maama 

Era bano abandi... 

Bwembakoba nti mbenda mba mbalimba 

Eeeyyyiiii! 

Era, Amazima nkughaire omutima ogutwale 

Kubanga bale 

Tibaidhi kuwembeeda muntu gwebendha baliwo Kulumya 

Bantuluguniiza 

Bamenye Omutima, Banswaziza 

Aye kenfunye ighe 

Leka nteleere ntende 

Nkwembere, akemba kano 

Nti niighe omulungi, zeena omulungi asaniire 

Wulira, Akemba 

[Chorus]×2 

Yo so beautiful 

Obulungibwo nze bwanema okugerageranya 

Yo so beautiful 

Bale abandi kwighe bakootakota 

Yo so beautiful 

Obulungibwo nze bwanema okugerageranya 

Yo so beautiful baibe 

Bale abandi kwighe bakootakota 

[Verse 2] 

Eh! 

Nkiidi bakukoba 

Owilulira, nti abembi baba benzi 

Ayenze ngaitulura ku'abo 

Nkusubiza omukwano'mwesimbu Maama 

Era bona, kano akamuli 

Nkaleteire omulungi Gwenendha 

Bona bale, bali kusunga 

Tibaidhi nze nighe tuligho paka bukaire maamaa 

Baibe, Guno'mutima no'bulamu 

Tibingasa 

Ghozira 

Ah love you-love you-love you-love you 

Baibe 

[Chorus]×2 

[Verse 3] 

Bona ebuga elyo'mukwano lidwiire 

Ompomera olyooti bwa isuusa 

Oba kale envuluga enkuyukuyu ere 

Daada jeyanfumbira mukyaalo 

Buti gema, nweza wano kuba 

Mpulira ntyerera 

Olweigulo npuubaala 

Woozira 

Nsansa na mukeeka 

Munhale mu ifumbiro 

Nakutamiira 

[Chorus]×2 

Xerox
3,058
2,097
More Lyrics ...